0 Общо (0)

Мнения и Референции от наши клиенти

 

 

 

1. От Основно училище "Братя Миладинови" гр. Бургас                                                          2. От Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" гр. Мадан

 

ОУ "Братя Миладинови" - Бургас

ОУ "Н. Й. Вапцаров" гр. Мадан

 


 

 

3. От Община Малко Търново                                                                                                       4. От МБАЛ "Дева Мария" гр. Бургас

 

Община Малко Търново

МБАЛ "Дева Мария"

 


 

 

5. От ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас                                                                     6. От ПГМЕЕ, гр. Бургас

 

ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров"

ПГМЕЕ

 


 

 

7. От Гимназия за чужди езици "Васил Левски", гр. Бургас                                                                                                      

 

Гимназия "Васил Левски"